Powrót do przeszłości...

Czasy współczesne...

 

Keep It True Festival (10.04.2004)...

(zdjęcia dzięki uprzejmości Jowity Kamińskiej  www.jowita-art.com)